Opsummering af nye dagpengeregler i 2017

Det er  vigtigt at følge dagpengereglerne for at sikre sig sine dagpenge. Derfor er det en god idé at sætte sig ind i de nye ændringer for 2017, da reglerne ikke er som tidligere. Her er en opsummering af deraf.

 

Vi har taget et kik på ændringerne ifølge fagmagasinet, som et et uafhængigt online magasin om arbejdsliv og karriere.

 

Forkortelse af retten til dagpenge

Din ret til dagpenge forkortes med en måned. Dette gør den, hvis du har modtaget dagpenge i 4 år for en periode på samlet 8 år. Forkortelsen af retten er altså kun for dem, der har modtaget dagpenge i lang tid.

 

Optjening baseret på indkomst

Tidligere blev retten til dagpenge optjent via arbejdstimer, men nu optjenes retten gennem indkomsten. Hvis du er fuldtidsforsikret, betyder dette, at du skal have indberettet minimum 218.616 kr. for at få ret til dagpenge.

 

Disse indberetninger har dog en månedlig grænse, og du kan højst medregne 18.218 kr. per måned. Hvis du derimod er deltidsforsikret, skal du have indberettet minimum 145.740 kr.

 

Her kan du højst medregne 12.145 kr. om måneden. Dette betyder, at du som minimum skal have 12 måneders beskæftigelse, førend du kan få dagpenge.

 

Ændring af beregningsregler samt beskæftigelseskonto

Dagpengesatsen blev tidligere beregnet fra timesats, men vil nu beregnes via en månedssats. Som hovedregel vil satsen udregnes via din indtægt fra samlet set de mest givtige 12 måneder ud af de seneste 24 måneder, inden du blev ledig.

 

Hvis du ikke har haft en indtægt i 12 måneder, vil satsen i stedet beregnes ud fra indtægten de sidste 24 måneder. Hvis du heller ikke har haft en indtægt her, vil satsen blive udregnet via din indtægt inden for de sidste 36 måneder, fra førend du blev ledig.

 

Du vil derudover få oprettet en beskæftigelseskonto, hvor dine løntimer registreres. Disse timer kan bruges til at forlænge dagpengeretten.

 

Udbetalingsmetode og dagpenge i timer

Du vil nu få udbetalt dagpengene for 1 måned af gangen. Derudover bruger du fremover dine dagpenge i timer i stedet for uger. Hvis du er deltidsforsikret, vil du have ret til 3.130 timer på 3 år, og hvis du er fuldtidsforsikret, vil du have ret til 3.848 timer på 3 år.

 

Forlængelse af dagpenge

Det vil nu være muligt at forlænge din dagpengeret. Dette kan du gøre, hvis du arbejder i perioden, efter du har fået ret til dagpenge. 1 times arbejde vil give dig ret til 2 timers ekstra dagpenge. Du kan dog maksimalt forlænge med 1 år for en periode med halvandet år.

 

Nyuddannede og værnepligtige

Hvis du ikke er forsørger, men har afsluttet en uddannelse, eller hvis du har aftjent værnepligt og ikke er forsørger, vil du fremover få ret til en dagpengesats på 71,5 % af højeste dagpengesats.

 

18 måneders uddannelse

Du kan få ret til at blive optaget i a-kasser som dimittend, hvis du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som er normeret til 18 måneder. Dog kan du tidligst få dagpenge 18 måneder efter, at du er startet på uddannelsen.

 

I tvivl om forskellen på a-kassen og fagforeningen?

Rigtig mange danskere har problemer med at holde styr på hvad der varetages af fagforeningen, og hvad der varetages af a-kassen. Du finder en grundig forklaring af de to instanser i denne artikel hos BoligJournalen.dk.

 

VI ønsker dig held og lykke med fremtiden, hvad enten du er på jagt efter jobbet, eller du er i fast arbejde og blot skal holde dig opdateret på området.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *